Côɴg ty Cổ phầɴ Điện lực Quảng Trị thôɴg báo lịcʜ tạm ɴgừng cuɴg cấp điệɴ ɴgày 15/6

Loading...
# Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do/Tình trạng
1 Cam Lộ 14/06/2021 06:00:00 18:15:00 Tân Trang – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 151/266 ĐZ 22kV MVLL KVTT Cam Lộ– XT 478 ĐHA.
2 Cam Lộ 14/06/2021 06:45:00 17:30:00 Hiếu Anh – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành – Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục
3 Cam Lộ 14/06/2021 06:45:00 17:30:00 VINADCO – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành – Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục
4 Cam Lộ 14/06/2021 06:45:00 17:30:00 Thiên Ân Phát – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành – Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục
5 Cam Lộ 14/06/2021 06:45:00 17:30:00 CCN Cam Thành – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành – Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục
6 Cam Lộ 14/06/2021 06:45:00 17:30:00 Vinadco-T2 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Đội Hotline tách, đấu lèo Hotline vị trí 435 trục chính ĐZ 22kV XT 473 ĐHA đi Cam Thành – Đội QLVH LĐCT Quảng Trị kết hợp di dời cột vị trí 408 trục
7 Thành Cổ 14/06/2021 07:00:00 11:00:00 TBA Làng Nghề Thượng Trạch Xử lý hành lang theo đề nghị UBND xã Triệu Sơn; ĐLTC kết hợp XLTX và xử lý khóa néo cuối ĐZ 22kV rẽ Thượng An
8 Thành Cổ 14/06/2021 07:00:00 11:00:00 TBA Thượng An (Sinh Thái)-Triệu Sơn Xử lý hành lang theo đề nghị UBND xã Triệu Sơn; ĐLTC kết hợp XLTX và xử lý khóa néo cuối ĐZ 22kV rẽ Thượng An
9 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 NTEK 3 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
10 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Tây Nguyên 2 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
11 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Cao Nguyên 2 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
12 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 BTN Mạnh Linh – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
13 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Tân Hưng 1 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
14 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Bắc Nguyên 2 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
15 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Hải Nguyên 2 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
16 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 NTEK 4 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
17 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 XN Đá 3 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
18 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Thượng Lâm 3 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
19 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Đầu Mầu – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
20 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Năng lượng sạch Quảng Trị – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
21 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Tân Hưng 2 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
22 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 BTN Hoàng Nguyên – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
23 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Lữ đoàn công binh 414 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
24 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Quang Minh – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
25 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 XN Đá 4 – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
26 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Bê tông nhựa Việt Ren – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
27 Cam Lộ 14/06/2021 07:15:00 17:00:00 Giải pháp năng lượng – Xã Cam Thành đề nghị cắt điện để xử lý đoạn đường dây băng qua khu vực thôn Tân Tường đảm bảo an toàn; – Điện lực Cam Lộ kết hợp thay thế cột các vị trí 17, 18 và xây dựng mới cột vị trí 17A trục chính ĐZ35kV XT 372TC.CLO thuộc Công trình: Cấp điện Nhà
28 Khe Sanh 14/06/2021 16:00:00 17:00:00 TBA Bến xe Khe Sanh 1 Đấu lèo VT 22 đường dây 35SanhXT 371 trạm 110kV Khe Sanh
29 Triệu Phong 15/06/2021 05:30:00 07:30:00 TBA Ái Tử 3 Xử lý chảy dầu MBA; bổ sung dầu MBA, Vệ sinh tủ điện hạ áp
30 Đông Hà 15/06/2021 07:00:00 14:00:00 T5 MDF-COSEVCO VS, XLTX, thay dây đấu nối CSV, xử lý tụ bù nghiêng
31 Đông Hà 15/06/2021 07:00:00 14:00:00 T3 MDF-COSEVCO VS, XLTX, thay dây đấu nối CSV, xử lý tụ bù nghiêng
32 Đông Hà 15/06/2021 07:00:00 14:00:00 T1 MDF-COSEVCO VS, XLTX, thay dây đấu nối CSV, xử lý tụ bù nghiêng
33 Đông Hà 15/06/2021 07:00:00 14:00:00 T4 MDF-COSEVCO VS, XLTX, thay dây đấu nối CSV, xử lý tụ bù nghiêng
34 Đông Hà 15/06/2021 07:00:00 14:00:00 T2 MDF-COSEVCO VS, XLTX, thay dây đấu nối CSV, xử lý tụ bù nghiêng
35 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Hải Xuân PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
36 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA A Xóc – Hướng Lập. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
37 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T3 KCR Thủy điện Quảng Trị PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
38 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Viettel Hướng Lập PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
39 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA NM Thủy điện Hướng Phùng 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
40 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cà phê Minh Tiến PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
41 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Nhổi 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
42 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bùi việt 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
43 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA A Đoòng – Hướng Phùng. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
44 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Quyết Tâm PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
45 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Che Riêng 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
46 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tân Hợp PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
47 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Doa củ 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
48 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Làng Hồ – Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
49 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 Công ty tân hoàn cầu (Điều hành điện gió) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
50 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Ruộng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
51 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Phùng Lâm 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
52 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tà Puông 2 – HướngViệt. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
53 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Gelex Quảng Trị PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
54 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Xa Bai 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
55 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Hải Lâm PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
56 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Tri PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
57 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T7.1 Thủy Điện Hướng Sơn PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
58 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA BTS VNPT Hướng Việt PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
59 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Mã Lai 3 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
60 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bản Mới 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
61 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA NM Nguyên BLOCK PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
62 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bùi Thị Hương PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
63 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Việt Hương PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
64 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Pa Công Ra Lăng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
65 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cợp 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
66 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Cuôi PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
67 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tái Định Cư PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
68 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cu Vơ 2, Hướng Phùng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
69 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thi công NMĐG Hướng Phùng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
70 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tân Linh PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
71 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Làng Pin – Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
72 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Đình Tàu PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
73 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tân Vĩnh PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
74 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Cứp PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
75 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Hướng Độ 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
76 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 Thôn Trĩa PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
77 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T1.2 Thủy Điện Hướng Sơn PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
78 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Xa Ry PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
79 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Mã lai 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
80 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bản Miệt 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
81 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T2 KĐD Thủy điện Quảng Trị PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
82 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Viettel Hướng Việt PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
83 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA NM Thủy điện Hướng Phùng 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
84 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Nhổi 3 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
85 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bùi việt2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
86 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cù Bai – Hướng Lập. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
87 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn 337 Hướng Linh (U11) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
88 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Che Riêng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
89 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA ĐOàn 337 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
90 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tân Linh 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
91 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Làng Mới 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
92 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA DNTN Thành Danh PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
93 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Trằm PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
94 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Sa Pu – Hướng Lập. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
95 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Doa củ 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
96 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tà Păng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
97 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T10.1 Thủy Điện Hướng Sơn PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
98 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Xa Bai 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
99 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Hải Thượng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
100 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Xà Rường PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
101 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Kho Bạc Hướng Hóa PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
102 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 F010 ( BQL TN Bắc Hướng Hóa) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
103 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Nhổi 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
104 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bản Mới 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
105 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA NM Thủy điện Hướng Phùng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
106 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T1 CDN Thủy điện Quảng Trị PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
107 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Vương Thái PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
108 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA A Dòng 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
109 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Phùng Lâm PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
110 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cợp 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
111 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Đồn Biên Phòng 609 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
112 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Chênh Vênh – Hướng Phùng. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
113 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Hoong Hướng Linh (U10) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
114 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 Thi công Điện gió Phong Liệu PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
115 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tà Rùng – Hướng Việt. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
116 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Nguồn Rào 1 – Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
117 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tà Puông 1 – Hướng Việt. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
118 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Đình Tàu (Thương Phú) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
119 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Thôn Xa Ri – Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
120 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Hướng độ PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
121 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA thôn Ra Ly- Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
122 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 Thi công Thủy Điện Hướng Sơn_TBA-T5 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
123 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA BTS VNPT Hướng Lập PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
124 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Mã Lai 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
125 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bản Miệt 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
126 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Ứng dụng KH và CN PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
127 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Bà Hằng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
128 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Trần Thị Hương PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
129 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Nguồn Rào 2 – Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
130 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cheng PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
131 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cha Ly – Hướng Lập. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
132 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tà Cơn ( XT Hòa Thành ) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
133 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Cu Vơ 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
134 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Điện gió AMACCAO Quảng trị 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
135 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tân Linh 2 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
136 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Làng Mới – Hướng Sơn. PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
137 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Dòng Riềng (XD 337) PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
138 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Tân Vĩnh 1 PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
139 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 Thôn Cát PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
140 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Hoong Cóc- Hướng Linh PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
141 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 Tà Reng – H Lập PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
142 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA T1.1 Thủy Điện Hướng Sơn PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
143 Khe Sanh 15/06/2021 07:00:00 11:30:00 TBA Xa Re PCC1, Toji làm giàn giáo, giao chéo với ĐZ 22kV vị trí 104-105, 139-140 XT 471 TC Khe Sanh; KS kết hợp dựng cột, chuyển dây SCL
144 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Bảo vệ rừng Vĩnh Ô UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
145 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 T4-Xá Lợi UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
146 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Thôn 8 UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
147 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 T1- Cây Tràm UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
148 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Thôn 6 UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
149 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 UB Vĩnh Hà UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
150 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Hạt QLĐB Vĩnh Hà UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
151 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 T5-Xá Min UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
152 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 T2-UB xã Bến Trúc UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
153 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 BTS Km22 UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
154 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 T3- Xá Lan UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
155 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Thôn 7 UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
156 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Vĩnh Hà UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
157 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Lâm nghiệp Bến Hải UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
158 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 T6- Bản 2 UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
159 Vĩnh Linh 15/06/2021 07:00:00 18:00:00 Khe Trỗ UBND xã Vĩnh hà kiến nghị cắt điện để giải tỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây; ĐLVL kết hợp xử lý một số vị trí lèo trên tuyến, căng lại độ võng dây VT59-61 XT 486 TC Ngã Tư Đất
160 Triệu Phong 15/06/2021 08:00:00 10:30:00 Tân Phổ 1 Xử lý chảy dầu MBA; bổ sung dầu MBA, Vệ sinh tủ điện hạ áp
161 Triệu Phong 15/06/2021 14:00:00 16:00:00 TBA Quảng Lượng Xử lý chảy dầu MBA; bổ sung dầu MBA, Vệ sinh tủ điện hạ áp

Nguồn: https://toplistsvn.com/lich-cat-dien-tinh-thanh/quang-tri

Loading...

Xem thêm

Loading...
Tin nổi bật
Tin mới