Côɴg ty Cổ phầɴ Điện lực Vĩnh Long thôɴg báo lịcʜ tạm ɴgừng cuɴg cấp điệɴ từ ɴgày 15/6 đến 19/6

Loading...
# Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do/Tình trạng
1 Điện Lực Bình Tân 14/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp Thành Nghĩa – Xã Thành Lợi – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
2 Điện Lực Mang Thít 14/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Cây Gáo trụ 471CC/164 – tuyến 471 Cổ Chiên – Khóm 4 – Thị trấn Cái Nhum – huyện Mang Thít TBA: Sửa chữa thường xuyên
3 Điện Lực Bình Tân 14/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Mỹ Trung – Xã Mỹ Thuận – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
4 Điện Lực Bình Tân 14/06/2021 11:00:00 12:00:00 Ấp Mỹ Thạnh – Xã Mỹ Thuận – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
5 Điện Lực Bình Tân 14/06/2021 13:00:00 14:00:00 Ấp Mỹ Trung – Xã Mỹ Thuận – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
6 Điện Lực TP Vĩnh Long 15/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Hòa Thạnh, Ấp Cườm Nga, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
7 Điện Lực Bình Tân 15/06/2021 08:00:00 13:00:00 Ấp An Thới – Xã Tân An Thạnh – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
8 Điện Lực Long Hồ 15/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp An Lương – xã Long An – huyện Long Hồ TBA: Sửa chữa thường xuyên
9 Điện Lực Tam Bình 15/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
10 Điện Lực Vũng Liêm 15/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Tân Xuân – xã Trung Thành – huyện Vũng Liêm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
11 Điện Lực Vũng Liêm 15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Rạch Sâu – xã Quới Thiện – huyện Vũng Liêm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
12 Điện Lực TP Vĩnh Long 15/06/2021 08:00:00 17:00:00 Khu vực Khóm Tân Hưng, Khóm Tân Thuận – Phường Tân Hòa – Thành Phố Vĩnh Long Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
13 Điện Lực Bình Minh 15/06/2021 08:30:00 10:50:00 Ấp Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh TBA: Sửa chữa thường xuyên
14 Điện Lực Trà Ôn 15/06/2021 08:30:00 10:30:00 KH trạm Hiệp Hòa 5: Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. TBA: Sửa chữa thường xuyên
15 Điện Lực Vũng Liêm 15/06/2021 09:00:00 17:00:00 Ấp Trung Trạch – xã Trung Thành – huyện Vũng Liêm. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16 Điện Lực Long Hồ 15/06/2021 09:15:00 10:00:00 Khóm 4 – Thị Trấn Long Hồ – huyện Long Hồ TBA: Sửa chữa thường xuyên
17 Điện Lực Long Hồ 15/06/2021 10:15:00 11:00:00 Khóm 4 – Thị Trấn Long Hồ – huyện Long Hồ TBA: Sửa chữa thường xuyên
18 Điện Lực Bình Minh 15/06/2021 10:50:00 12:20:00 Ấp Thuận Tiến C, Thuận Phú A, Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh TBA: Sửa chữa thường xuyên
19 Điện Lực Long Hồ 15/06/2021 11:15:00 12:00:00 Ấp Phú An, An Thạnh – xã Phú Đức – huyện Long Hồ TBA: Sửa chữa thường xuyên
20 Điện Lực Long Hồ 15/06/2021 12:15:00 13:00:00 Ấp Phú An, Phú Thạnh, An Thạnh – xã Phú Đức – huyện Long Hồ TBA: Sửa chữa thường xuyên
21 Điện Lực Trà Ôn 15/06/2021 13:00:00 15:00:00 KH trạm Hiệp Lợi 6: Ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. TBA: Sửa chữa thường xuyên
22 Điện Lực Vũng Liêm 15/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Tân Xuân – xã Trung Thành – huyện Vũng Liêm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
23 Điện Lực Bình Minh 15/06/2021 14:00:00 17:00:00 Ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh TBA: Sửa chữa thường xuyên
24 Điện Lực TP Vĩnh Long 16/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
25 Điện Lực Bình Tân 16/06/2021 08:00:00 09:00:00 Ấp Thành Nghĩa – Xã Thành Lợi – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
26 Điện Lực Long Hồ 16/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B – xã Phước Hậu – huyện Long Hồ Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
27 Điện Lực Mang Thít 16/06/2021 08:00:00 15:00:00 Đường dây hạ thế trạm Nhơn Phú trụ 473CC/68 – tuyến 473 Cổ Chiên – Ấp Chợ – xã Nhơn Phú – huyện Mang Thít TBA: Sửa chữa thường xuyên
28 Điện Lực Vũng Liêm 16/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Xuân Lộc – xã Trung Thành – huyện Vũng Liêm. TBA: Sửa chữa thường xuyên
29 Điện Lực TP Vĩnh Long 16/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
30 Điện Lực Trà Ôn 16/06/2021 09:00:00 15:00:00 KH trạm Ngãi Hòa 2: Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn. TBA: Sửa chữa thường xuyên
31 Điện Lực Bình Tân 16/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Thành Nghĩa – xã thành Lợi – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
32 Điện Lực Vũng Liêm 16/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp Phú Ân – xã Trung Nghĩa – huyện Vũng Liêm. TBA: Sửa chữa thường xuyên
33 Điện Lực Trà Ôn 16/06/2021 10:30:00 13:30:00 KH trạm Hồi Trinh 5A: Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. TBA: Sửa chữa thường xuyên
34 Điện Lực Bình Tân 16/06/2021 11:00:00 12:00:00 Ấp Thành Nghĩa – xã thành Lợi – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
35 Điện Lực TP Vĩnh Long 16/06/2021 11:00:00 17:00:00 Khu làm việc của Bãi Chôn Chất Thải , Ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
36 Điện Lực Bình Tân 16/06/2021 13:00:00 14:00:00 Ấp Thành Nghĩa – xã Thành Lợi – huyện Bình Tân TBA: Sửa chữa thường xuyên
37 Điện Lực Vũng Liêm 16/06/2021 13:00:00 17:00:00 Ấp Xuân Lộc – xã Trung Thành – huyện Vũng Liêm. TBA: Sửa chữa thường xuyên
38 Điện Lực Vũng Liêm 16/06/2021 14:30:00 15:30:00 Ấp Trung Hòa – xã Trung An – huyện Vũng Liêm. TBA: Sửa chữa thường xuyên
39 Điện Lực Tam Bình 17/06/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
40 Điện Lực Vũng Liêm 17/06/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Khóm 1, Khóm 2 và ấp Phong Thới – Thị Trấn – Huyện Vũng Liêm. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
41 Điện Lực Vũng Liêm 17/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp Phước Trường – xã Quới An – huyện Vũng Liêm. TBA: Sửa chữa thường xuyên
42 Điện Lực Bình Minh 17/06/2021 08:30:00 09:30:00 Ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh TBA: Sửa chữa thường xuyên
43 Điện Lực Trà Ôn 17/06/2021 08:30:00 11:30:00 ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. TBA: Đầu tư xây dựng
44 Điện Lực Bình Minh 17/06/2021 09:30:00 11:00:00 Ấp Đông Hoà 1, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh TBA: Sửa chữa thường xuyên
45 Điện Lực Vũng Liêm 17/06/2021 09:30:00 10:30:00 Ấp 6 – xã Tân An Luông – huyện Vũng Liêm. TBA: Sửa chữa thường xuyên
46 Điện Lực Bình Minh 17/06/2021 11:00:00 12:00:00 Ấp Đông Hoà 1, Đông Hoà 2, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh TBA: Sửa chữa thường xuyên
47 Điện Lực Trà Ôn 17/06/2021 13:30:00 16:30:00 ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn. TBA: Đầu tư xây dựng
48 Điện Lực Bình Minh 17/06/2021 14:00:00 15:00:00 Ấp Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
49 Điện Lực TP Vĩnh Long 18/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Thới, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
50 Điện Lực TP Vĩnh Long 18/06/2021 08:00:00 15:00:00 Khu Tái Định Cư Mỹ Thuận, Khóm Vĩnh Hòa, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long. TBA: Sửa chữa thường xuyên
51 Điện Lực TP Vĩnh Long 18/06/2021 08:00:00 11:30:00 ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ; Khóm 3 – Phường 8 – Thành Phố Vĩnh Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
52 Điện Lực TP Vĩnh Long 18/06/2021 11:00:00 17:00:00 Đường 3 Tháng 2 – Phường 1 – Thành Phố Vĩnh Long. TBA: Sửa chữa thường xuyên
53 Điện Lực TP Vĩnh Long 18/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu Tập thể Cầu đường 715, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long. TBA: Sửa chữa thường xuyên
54 Điện Lực TP Vĩnh Long 19/06/2021 07:30:00 16:30:00 Xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
55 Điện Lực TP Vĩnh Long 21/06/2021 08:00:00 11:30:00 Khóm Vĩnh Bình, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
56 Điện Lực TP Vĩnh Long 21/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khóm Vĩnh Bình, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
57 Điện Lực TP Vĩnh Long 22/06/2021 08:20:00 09:00:00 Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
58 Điện Lực TP Vĩnh Long 22/06/2021 09:30:00 10:10:00 ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới , huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
59 Điện Lực TP Vĩnh Long 22/06/2021 10:40:00 11:30:00 ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới , huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
60 Điện Lực TP Vĩnh Long 22/06/2021 13:00:00 14:00:00 Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
61 Điện Lực TP Vĩnh Long 22/06/2021 14:30:00 16:00:00 Khu Tái Định Cư Hòa Phú, ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
62 Điện Lực TP Vĩnh Long 23/06/2021 07:30:00 16:30:00 Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
63 Điện Lực TP Vĩnh Long 23/06/2021 08:00:00 17:00:00 ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình. TBA: Sửa chữa thường xuyên
64 Điện Lực TP Vĩnh Long 24/06/2021 08:00:00 17:00:00 Đường Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long. TBA: Sửa chữa thường xuyên

Nguồn: https://toplistsvn.com/lich-cat-dien-tinh-thanh/vinh-long

Loading...

Xem thêm

Loading...
Tin nổi bật
Tin mới